OBJAVUJ

krajinu, históriu, Slovensko

Čo je naším cieľom?

Cieľom nášho občianskeho združenia je prezentácia historického kráľovského banského mesta Smolník a jeho okolia, ako atraktívnej turistickej destinácie pre školskú mládež, geoturistov a milovníkov prírody každého veku, milovníkov histórie a baníctva, vedeckých pracovníkov a rodiny s deťmi z Košíc, Rožňavy, Gelnice a Spišskej Novej Vsi.

Projekty na ktorých pracujeme