Partneri

Univerzity a školy

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
TU Bergakademie Freiberg, Nemecko
Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Maďarsko
Základná škola s materskou školou Smolník

Sponzori

Energogaz a.s.
M&M Vision, Benice

Múzeá

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Organizácie a spolky

Obec Smolník
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník
Košice Región Turizmus
Terra incognita Košický kraj
Košický samosprávny kraj
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Geopark Zemplín
Oz. Ommis Terra, Banská Štiavnica
Collegium Myssle, Nižná Myšľa
Galéria Babka, Kovačica, Srbsko

Odborné a vedecké časopisy v oblasti geoturizmu

Acta Geoturistica
Geotourism/Geoturystyka

Podnikateľské subjekty

Hubert Franko, Smolník
Franko Štefan, Smolník
Stanislava Vassová, Čižatice
Letreo, s.r.o., Banská Štiavnica