Náučný chodník Rotenberg

Geoturistický náučný chodník Rotenberg je realizovaný ako druhá časť projektu Príbeh medi - Smolník s finančnou podporou Terra Incognita Košický kraj vo výške 17 500 eur a vlastným vkladom 1 950 eur.

Štôlne a dobývky na Rotenbergu (Červenom vrchu) patria medzi najvzácnejšie zachované relikty historického baníctva na Slovensku. Historické banské práce na vrchu Rotenberg nad Smolníckym potokom boli zahájené už v 14. storočí.

Otvorenie Geoturistického náučného chodníka Rotenberg sa predpokladá koncom októbra 2021.

Trasa geoturistického chodníka začína pri Nepomuckého kaplnke na východnom okraji Smolníka, pri budove budúceho Informačného centra občianskeho združenia GeoTour. Geoturistický chodník smeruje na kopec Červený vrch ku šachte a štôlňam na Rotenbergu, s pokračovaním na vrch kopca k starým dobývkam a pingám. Na chodníku budú osadené lavičky, informačné tabule a QRC stĺpiky, ktoré budú plniť dvojitú úlohu, navigovať turistu po trase náučného chodníka a poskytovať mu prostredníctvom QR kódov informácie súvisiace s historickou banskou činnosťou na Rotenbergu a v okolí.

Projekt je určený pre všetky vekové kategórie, pre laickú aj odbornú verejnosť. Geoturistický náučný chodník je vhodný aj pre praktickú výučbu na základných, stredných aj vysokých školách a je vhodnou ukážkou aplikácie geoturizmu v praxi.

V prípade záujmu o zabezpečenie odborného sprievodcu geoturistickým chodníkom, alebo o sprevádzanie v anglickom, alebo nemeckom jazyku, kontaktujte: info@geoturizmus.sk