Smolnícke múzeum

Expozícia Historické baníctvo

Expozícia obsahuje samostatné oddelenia

  • Zbierka minerálov a vzoriek rúd Smolníka a Slovenského rudohoria
  • Historické baníctvo v Smolníku
  • Alchýmia a cementácia

Komu je výstava určená?

Odbornej a laickej verejnosti, žiakom, študentom a rodinám s deťmi.

Otváracie hodiny

Sobota 14:00-15:30
15.30-17:00
17:00 – 18:30
Nedeľa 10:00-11.30
14:00-15:30
15.30-17:00
17:00 – 18:30

Návštevu je potrebné ohlásiť u sprievodcu expozície

František Hudák, Rožňavská 75 Smolník, mobil: 0911 915 631
Možnosť hromadných návštev po objednaní vopred na adrese info@geoturizmus.sk. V prípade hromadných návštev objednaných predom je možné dojednať zľavu. 

Vstupné

Deti v predškolskom veku: 1 €
Žiaci základných škôl: 2 €
Ostatní: 3 €
Osobitné požiadavky (odborný sprievodca, výklad v anglickom, alebo nemeckom jazyku; o možnostiach je potrebné sa vopred informovať): 5 €

Pripravujeme
Expozíciu plnú svetla a zvukov v podzemí, určenú deťom.

Kde nás nájdete?

Podzemné priestory Alžbetinho domu v centre obce Smolník.